Lapset

Perheliikunta 1-2 v ja 3-4 v

Perheen yhteinen voimisteluharrastus on hauskaa yhdessäoloa – liikkumisen riemua arjen lomassa.

Perheliikunnassa alle kouluikäiset lapset vanhempineen pääsevät yhdessä liikkumaan ohjatusti. Voimisteluseurojen koulutetut ohjaajat tutustuttavat perheitä liikuntaleikkeihin, peleihin, telineisiin ja välineisiin. Tunneilla juostaan, hypitään, liikutaan musiikin tahdissa, pyöritään kuperkeikkoja ja opetellaan perusliikuntataitoja leikkien ja mielikuvien kautta.

Perheliikuntatunnit antavat myös ideoita ja virikkeitä perheen arkiliikuntaan ja parhaimmillaan johdattavat lapset jo pienestä pitäen liikunnalliseen elämäntapaan.

Liikuntaleikkikoulu 3-4 v ja 5-6 v

Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen liikuntaharrastus. 3-4-vuotiaille sekä 5-6-vuotiaille tarkoitetut ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja kerran kuukaudessa vanhemmat ovat mukana suosituilla perhetunneilla.

Toiminnan tavoitteena on lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen, motoristen taitojen kehittäminen ja liikkumaan innostaminen. Liikuntaleikkikoulun vahvuutena ovat lapsen liikunnallisen kehityksen pohjalta rakennetut suunnitelmalliset tuntiohjelmat ja koulutetut ohjaajat. Liikuntaleikkikoulun avulla ohjattu liikunta on tavoitteellista, monipuolista ja hauskaa. Lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä, yhdessäoloa, kokee oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Tunnit ovat siis hyvä pohja niin tytöille kuin pojille ennen varsinaisten lajitaitojen opettelemista.

Tenavajumppa 4-6 v

Tenavajumpan tavoitteena on lapsen liikunnallisten valmiuksien kehittäminen. Ikäryhmällä tavoitteeksi asetettuja liikunnallisia taitoja on nivottu mukavasti harjoitteisiin. Tenavajumpassa on sekä yksilö- että ryhmäharjoitteita. Lapsille tulee oma keho ja sen suomat liikunnalliset mahdollisuudet tutuiksi. Tenavaliikunta avaa lapselle oven muillekin liikuntaharrastuksille. Jännittävät ja hauskat seikkailut odottavat lastasi! Tervetuloa jumppaamaan! Tenavajumpassa vanhemmat eivät ole mukana tunneilla.

MixDance 1-3 lk ja 4-6 lk

MixDande tunneilla harjoitellaan erilaisia tanssisarjoja ottaen huomioon ryhmäläisten ikä- ja taitotaso. Tunti koortuu alkulämmittelystä, tanssiosuudesta sekä rentoutuksesta. Erilaiset liikunnalliset leikit toimivat varsinkin pienempien tanssijoiden tunnin pohjana ja ovatkin yksi tärkeä osa tuntiamme.

Tunnin tanssiosuudessa harjoittelemme erilaisia tanssityylejä kuten hip-hoppia, showtanssia ja voimistelullista tanssia. Lisäksi harjoittelemme teknillistä osaamista muun muassa perus voimisteluliikkeiden ja tasapainoharjoitusten avulla. Isompien kanssa kehitämme myös lihaskuntoa erilaisten lihaskuntosarjojen avulle. Tunnin lopuksi venyttelemme ja pidämme erilaisia rentoutusharjoituksia. Tule mukaan kokemaan ryhmäliikunnan iloa tanssillisen liikkumisen kautta! :)

Voimistelu 1-3 lk ja 4-6 lk

Ryhmässä harjoitellaan perusvoimistelua jokaisen taitotaso huomioon ottaen. Tuntien pohjana toimii voimisteluliiton Jumppakoulu-materiaali. Harjoittelemme mm. vartalon hallintaa, erilaisia hyppyjä, tasapainoja sekä hieman akrobatiaa. Lihaskuntoa ja notkeutta pidetään yllä toistuvilla harjoituksilla. Tutustumme myös voimistelussa käytettäviin välineisiin, mm. palloon, naruun, vanteeseen, keiloihin ja nauhaan. Musiikki kehittää rytmitajua ja sitä käytetäänkin tunneilla paljon. Myös erilaiset leikit, pelit ja joskus temppuradatkin ovat osa tuntia. Sen lisäksi harjoittelemme voimisteluohjelman, joka esitetään ainakin vanhemmille. Ryhmissä syntyy voimakas yhteenkuuluvuuden tunne, ja tarkoitus on, että kaikilla olisi mukavaa!

Akrobatia Saturnus 1-3 lk ja Sirius 4-6 lk

Ryhmässä leikitään, tehdään akrobatiaa ja pyramideja, lihasvoimaa, vartalonhallintaa, venytellään ja käytetään erilaisia välineitä. Pelit ja temppuradat ovat osana tuntia. Ryhmässä syntyy voimakas yhteenkuuluvuuden tunne. Jokaisen ryhmäläisen taitotaso otetaan huomioon ja tavoitteena on että kaikilla olisi mukavaa. Ryhmä on tarkoitettu tytöille ja pojille, tervetuloa kokeilemaan!